ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 56705 | Fide: 42155320 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -