ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 56708 | Fide: 42156076 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 1
2022A - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι