ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/1997, ΕΣΟ: 56715 | Fide: 42156041 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1445 0
2022B 1445 15
2022A - 0
Παλαιότερα -