ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/1997, ΕΣΟ: 56715 | Fide: 42156041 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -