ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 56722 | Fide: 42149576 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1152 2
2022B 1112 17
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι