ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2015, ΕΣΟ: 56757 | Fide: 42144280 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 855 1
2023B 830 7
2023Α 830 15
2022B 830 5
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι