ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 56781 | Fide: 42162068 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 2
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -