ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2013, ΕΣΟ: 56787 | Fide: 42159580 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι