ΣΤΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/1987, ΕΣΟ: 56802 | Fide: 42106729 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1118 27
2023B 1305 18
2023Α 1249 8
2022B 1258 11
2022A - 0
Παλαιότερα -