ΣΤΕΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/2017, ΕΣΟ: 56821 | Fide: 42175534 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -