ΖΕΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΑΥΙΔ

Η/Γ: 08/2013, ΕΣΟ: 56855 | Fide: 42163080 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι