ΣΑΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 56858 | Fide: 42158818 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1192 6
2023B 1205 11
2023Α 1219 11
2022B 1298 10
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι