ΜΠΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 56859 | Fide: 42157102 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 7
2023B - 0
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -