ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 04/2013, ΕΣΟ: 56881 | Fide: 42156882 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 1
2022A - 0
Παλαιότερα -