ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 04/2013, ΕΣΟ: 56881 | Fide: 42156882 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 3
2023Α - 0
2022B - 1
2022A - 0
Παλαιότερα -