ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 56905 | Fide: 25899716 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 10
2023B - 0
2023Α - 4
2022B - 4
2022A - 0
Παλαιότερα -