ΑΔΕΜ ΑΛΙΝΑ

Η/Γ: 11/2014, ΕΣΟ: 56923 | Fide: 42151503 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι