ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 09/1980, ΕΣΟ: 56964 | Fide: 42156432 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1109 0
2022B 1109 5
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι