ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 56967 | Fide: 42158680 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 947 6
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι