ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/1995, ΕΣΟ: 56989 | Fide: 42156840 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1020 6
2022A - 0
Παλαιότερα -