ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 56998 | Fide: 42157404 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -