ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2015, ΕΣΟ: 57032 | Fide: 42158729 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 852 6
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι