ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 10/1974, ΕΣΟ: 57058 | Fide: 42158249 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 4
Παλαιότερα -