ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1987, ΕΣΟ: 57074 | Fide: 42150469 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1209 24
2023B - 4
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -