ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 57081 | Fide: 42158940 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι