ΓΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 04/1984, ΕΣΟ: 57082 | Fide: 42158923 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 851 0
2023Α 851 0
2022B 851 7
Παλαιότερα -

Σύλλογοι