ΜΠΑΜΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/1999, ΕΣΟ: 57083 | Fide: 42159008 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1110 5
2023B 1074 9
2023Α 990 0
2022B 990 7
Παλαιότερα -