ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/1983, ΕΣΟ: 57101 | Fide: 42159415 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 838 7
2023B 860 9
2023Α 870 8
2022B 989 6
Παλαιότερα -

Σύλλογοι