ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 57108 | Fide: 42159326 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
Παλαιότερα -