ΡΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 57132 | Fide: 42152054 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1124 22
2022B 1109 9
Παλαιότερα -