ΜΠΕΛΙΩΤΗ ΔΑΦΝΗ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 57134 | Fide: 25897179 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 925 16
2022B 995 8
Παλαιότερα -