ΣΙΩΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 57145 | Fide: 42145040 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
Παλαιότερα -