ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1982, ΕΣΟ: 57229 | Fide: 42164893 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -