ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 07/2014, ΕΣΟ: 57292 | Fide: 25808192 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -