ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥEΛΑ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 57300 | Fide: 42163005 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -