ΤΖΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/2015, ΕΣΟ: 57306 | Fide: 42164575 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι