ΧΟΥΣΚΟΓΛΟΥ ΒΟΛΚΑΝ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 57313 | Fide: 42163293 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι