ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΣΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 57331 | Fide: 42159709 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι