ΠΡΑΤΣΑ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 12/2012, ΕΣΟ: 57344 | Fide: 42163943 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι