ΜΠΟΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 57345 | Fide: 42161657 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 3
Παλαιότερα -

Σύλλογοι