ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 57375 | Fide: 42164206 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1381 26
2023B 1271 16
2023Α 970 19
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι