ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/1995, ΕΣΟ: 57392 | Fide: 42164192 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -