ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/2001, ΕΣΟ: 57409 | Fide: 42161690 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 944 0
2022B 944 6
Παλαιότερα -