ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 57420 | Fide: 42165075 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1201 15
2023B 1165 4
2023Α 1193 5
2022B - 0
Παλαιότερα -