ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 57425 | Fide: 5905508 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 0
Παλαιότερα -