ΚΟΡΑΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 57514 | Fide: 42164397 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -