ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 07/2016, ΕΣΟ: 57542 | Fide: 42166047 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 2
2023B - 2
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -