ΚΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1995, ΕΣΟ: 57690 | Fide: 42165970 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 918 0
2023B 918 8
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι