ΚΩΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 57696 | Fide: 42165741 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1273 4
2023B 1343 10
2023Α 1243 17
2022B - 0
Παλαιότερα -