ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/2016, ΕΣΟ: 57705 | Fide: 42160219 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι