ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 57881 | Fide: 42167590 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1010 7
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -