ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 57895 | Fide: 42130484 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι